Kontakt
Obec Stará Bystrica

sídlo: Stará Bystrica 537, Stará Bystrica, 023 04, Slovenská republika

konajúci: PhDr. JUDr. Ján Podmanický, starosta obce

IČO: 00314307

DIČ: 2020553282

WEB: http://www.starabystrica.sk/

 

Cezhraničný partner :

názov: Obec Řeka

sídlo: Řeka 73, Řeka, 739 55

konajúci: Tomáš Tomeczek, starosta obce

IČO: 00576891

WEB: http://obecreka.cz
 

 

Myšlienka výstavby Slovenského orloja sa zrodila v roku 2003 počas generálnej rekonštrukcie Rínku sv. Michala Archanjela. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.

Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od akad. sochára Lovišku bol najskôr vytvorený v hlinenom modeli, ktorý bol architektom Ivanom Jarinom prepracovaný do výkresovej dokumentácie. Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria kostru orloja