Slovenský orloj – drevené sochy slovenských apoštolov
cyril_sm Sv. Konštantín – Cyril (*827, Solún - † 14. 2. 869, Rím). Na orloji je vyobrazený ako mních s otvorenou knihou. Sv. Cyril bol byzantský filozof, teológ, misionár, jazykovedec, prekladateľ a hymnograf, zakladateľ slovenského písomníctva. V roku 863 ho spolu s bratom Metodom byzantský cisár Michal III. poveril misiou na Veľkú Moravu. Franským kňazom sa nepáčilo, že sa snažili vymaniť krajinu spod ich vplyvu, a tak ich obvinili z heretického učenia, na čo sa obaja bratia vybrali do Ríma, kde dosiahli u pápeža Hadriána II. schválenie staroslovenskej liturgie a staroslovenský jazyk sa stal štvrtým povoleným liturgickým jazykom. V Ríme sa s podlomeným zdravím utiahol do benediktínskeho kláštora sv. Klementa a prijal rehoľné meno Cyril. Prácou predčasne vysilený zomrel 42 ročný a bol pochovaný v chráme sv. Klimenta v Ríme. Je spolupatrón Európy. Vytvorenie sochy sv. Cyrila pre Slovenský orloj podporil pán Jozef Markuljak.
metod_sm Sv. Metod (* 815, Solún - † 6. 4. 885, Veľká Morava). Na orloji je vyobrazený ako biskup s dvojkrížom. Sv. Metod bol spisovateľ, prekladateľ, právnik, prvý arcibiskup na území Slovenska, pápežský legát a misionár. V roku 867 odišiel s Konštantínom do Ríma, kde bol začiatkom nasledujúceho roku vysvätený za kňaza. Pápež ho v roku 870 vymenoval za metropolitu Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. Na Veľkej Morave takto vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a sv. Metod bol jeho prvým biskupom. Na jeho podnet bola v roku 880 vydaná pápežská bula, ktorou Ján VIII. oznámil Svätoplukovi, že arcibiskup Metod je pravoverný a opätovne potvrdil používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka s tým, že pri omši sa má evanjelium prečítať najprv v latinskom a až potom v staroslovenskom jazyku. Sv. Metod je spolupatrónom Európy. Vytvorenie sochy sv. Metoda pre Slovenský orloj podporil pán Jozef Šilhár a Róbert Kráľ.
gorazd_sm Sv. Gorazd (9. – 10. storočie). Na orloji je vyobrazený ako kňaz držiaci v ruke malý dvojkríž a v druhej ruke zatvorenú knihu. Sv. Gorazd bol slovenský biskup a literát. Bol žiakom sv. Cyrila a Metoda. Pochádzal z okolia Nitry z lokality dnešnej obce Močenok, z usadlosti Gorazdov. Spolu so sv. Cyrilom a Metodom a ich pomocníkmi patrí do skupiny svätcov označovaných svätí Sedempočetníci. Za kňaza vysvätil Gorazda biskup Formozus v Ríme v roku 868. Po smrti kráľa Svätopluka bol s najväčšou pravdepodobnosťou sv. Gorazd vysvätený na biskupa a povýšený na arcibiskupa Veľkej Moravy. Po vpáde Maďarov do Karpatskej kotliny bol nútený utiahnuť sa do zahraničia. Vytvorenie sochy sv. Gorazda pre Slovenský orloj podporil pán Ľubomír Rajnoha.
andrej-svorad_sm Sv. Andrej-Svorad (* okolo roku 980– † okolo roku 1030). Na orloji je vyobrazený ako starý pustovník s kapucňou na hlave, opierajúci sa o palicu a s prevesenou kapsou. Sv. Andrej-Svorad je svätec, patrón mesta Nitry a nitrianskej diecézy. Svätý Andrej-Svorad sa narodil v Opatowci na Wisle v Malopoľsku. Niekoľko rokov žil ako pustovník neďaleko dediny Tropia nad Dunajcom. Za vlády uhorského kráľa Štefana I. prišiel do Nitry, kde vstúpil do benediktínskej rehole v kláštore sv. Hypolita na Zobore. Tam prijal od opáta Filipa mníšske rúcho a rehoľné meno Andrej. Svätý Andrej-Svorad pustovníčil aj v kláštore na Zobore, traduje sa, že viedol pustovnícky spôsob života v malej jaskyni neďaleko kláštora. Jaskyňa sa odvtedy nazýva Svoradova. Žil v tak prísnej askéze, že podľa legendy sa mu železná reťaz, ktorú nosil omotanú okolo pásu, časom vrástla do jeho tela. Jeho žiakom bol sv. Beňadik, s ktorým neskôr pustovničil na Skalke pri Trenčíne. Svätý Andrej-Svorad zomrel niekedy okolo roku 1030. Jeho ostatky sú uložené v katedrále sv. Emeráma v Nitre. Vytvorenie sochy sv. Andreja-Svorada pre Slovenský orloj podporil pán Miloš Buček.
benadik_sm Sv. Beňadik († 1034), pustovník. Na orloji je vyobrazený ako mladý mních so zloženými rukami. Sv. Beňadik je prvý slovenský mučeník, žiak sv. Andreja-Svorada a patrón nitrianskej diecézy. Beňadik žil najprv v kláštore na Zobore a neskôr ako pustovník v jaskyni na Skalke pri Trenčíne, kde v roku 1034 zomrel na následky zranení spôsobených útokom zbojníkov. Jeho mŕtve telo zhodili zbojníci do Váhu. Legenda spomína, že po jeho smrti sedával veľký orol na brehu rieky. Pltníci, ktorí sa plavili po Váhu okolo tohto miesta, si preto zvolili Beňadika za svojho patróna a ochrancu. Spolu so sv. Andrejom-Svoradom je patrón rímskokatolíckeho kostola v susednej obci Radôstka. Vytvorenie sochy sv. Beňadika pre Slovenský orloj podporil pán Jaroslav Fekula.
bystrik_sm

Sv. Bystrík (†1046), slovenský mučeník a nitriansky biskup z prvej polovice 11. storočia. Na Slovenskom orloji je vyobrazený ako biskup s palmovou ratolesťou. Sv. Bystrík pochádzal z vyššieho rodu z okolia Nitry. Predpokladá sa, že sv. Bystrík absolvoval učilište sv. Hypolita na Zobore. Zomrel ako nitriansky biskup počas útokov pohanov pri Budapešti, ktorí mu mečom spôsobili smrteľné zranenia. Vytvorenie sochy sv. Bystríka pre Slovenský orloj podporil pán Jozef Baculák.

vojtech_sm

Sv. Vojtech (* asi 956– † 997). Na Slovenskom orloji je vyobrazený ako biskup s mitrou, berlou a knihou. Sv. Vojtech bol od roku 982 druhý pražský biskup, pochádzal z významného rodu Slavníkovcov. Podľa tradície pokrstil prvého uhorského kráľa Štefana I. a určité obdobie sa zdržiaval aj na slovenskom území vtedajšieho Uhorska. Neskôr pôsobil ako misionár na území dnešného Poľska. Zomrel pod rukou pohanských Prusov. Sv. Vojtecha uctievali aj na našom území, a to v súvislosti s jeho pokrstením, resp. pobirmovaním sv. Štefana. Meno sv. Vojtecha nesie aj najvýznamnejší slovenský náboženský spolok, Spolok sv. Vojtecha, ktorý bol založený v roku 1870 a od tých čias veľa vykonal pre slovenskú náboženskú i nenáboženskú kultúru. Vytvorenie sochy sv. Vojtecha pre Slovenský orloj podporil pán Tomáš Kondek.

 

 

Myšlienka výstavby Slovenského orloja sa zrodila v roku 2003 počas generálnej rekonštrukcie Rínku sv. Michala Archanjela. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.

Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od akad. sochára Lovišku bol najskôr vytvorený v hlinenom modeli, ktorý bol architektom Ivanom Jarinom prepracovaný do výkresovej dokumentácie. Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria kostru orloja