Autori diela
Námet: Autor architektúry:
Obec Stará Bystrica Ing. Arch. Ivan Jarina, Marianka
Slovenský orloj – autori a technická realizácia Autor astrolábu, ciferníka SEČ, mechanizmu zvonov:
Akad. sochár Viliam Loviška, Akad. sochár Marcela Lovišková, Modra – Kráľová, Ateliér Byzant Ing. Vítězslav Špidlen, SPEL, Praha
Autor sôch slovenských apoštolov a zvonára: Autori otočného mechanizmu pohybu apoštolov a otvárania dverí:
Peter Kuník, ľudový rezbár, Tvrdošín

Ing. Miroslav Pavelek, Nová Bystrica
Ing. Pavol Kuljovský, Krásno n. Kysucou

Návrh zverokruhu: Technická realizácia:
Iveta Dvořáková, Praha

Zhotovenie drevených a šindľových konštrukcií: Marián Kocúrek, Peter Kocúrek, Ladislav Králik, Stará Bystrica

Kamenárske práce na portáli galérie: Odliatie plastík historických osobností:

Štefan Čierňava, Nová Bystrica, Štefan Kuflík, Stará Bystrica

Firma Tri Kamene, s. r. o., Stupava
Odliatie zvonov: Konštrukcia drapérie:
Marie Dytrychová, Brodek u Přerova Félix Chmúra, Stará Bystrica
Výroba otočného mechanizmu pohybu apoštolov: Kamenné segmenty z ryolitu a zlatého ónyxu:
Komad, s. r. o., Krásno nad Kysucou Marián Lacek, spoločnosť ZOL, s. r. o., Levice
Statika: Osvetlenie orloja:
Ing. Štefan Halvoň, Žilina Citelum, Ing. Pavel Marek, Česká republika
 

 

Myšlienka výstavby Slovenského orloja sa zrodila v roku 2003 počas generálnej rekonštrukcie Rínku sv. Michala Archanjela. Ide o najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.

Celková kompozícia predstavuje sediacu Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Celý návrh od akad. sochára Lovišku bol najskôr vytvorený v hlinenom modeli, ktorý bol architektom Ivanom Jarinom prepracovaný do výkresovej dokumentácie. Tvarovanie diela v šindľovej konštrukcii bolo možné vďaka 80 dreveným ramenám, ktoré tvoria kostru orloja